หน้าหลัก

คณะกรรมการ

ข่าวสารต่างๆของชมรม

ภาพกิจกรรมชมรม

สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับชมรม

ประธานชมรม

นายนพดล คำแก้ว

LINK ต่างๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การประปาส่วนภูมิภาค
พยากรณ์อากาศ
หางาน

มุมข่าวหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
ผู้จัดการ
คม-ชัด-ลึก
กรุงเทพธุรกิจ
สยามธุรกิจ
บ้านเมือง
สยามกีฬา
สยามบันเทิง
สยามดารา
 
 
 
  สรุปรายงานการประชุม วันที่ 13 ตุุลาคม 2559
  เพิ่มเติม ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล
   
   
   
   
  สรุปรายงานการประชุม วันที่ 27 กันยายน 2559
  ระเบียบการจัดการแข่งขันฟุตบอลชมรมช่างเกาะสมุย ปี 2559
  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
   
  หนังสือเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอลชมรมช่างเกาะสมุย (ENG)
  หนังสือเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอลชมรมช่างเกาะสมุย (ไทย)
   
  ใบสมัครชมรมช่างเกาะสมุย
  ตัวอย่างใบสมัครชมรมช่างเกาะสมุย
   
  ประกาศ ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชมรมช่างเกาะสมุย
  ราวะ ปี 2559*****
   
  คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐)
  เอกสารแนบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
  ตัวอย่างการกรองเอกสาร
   
   
  - กำหนดวันลงทะเบียนรับรองความรู้ความสามารถ
  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  วันที่ 20-21 กันยายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น.
  ณ โรงแรม Six Senses Samui
  ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณช่าง
ความรู้ เรื่องเครื่องปรับอากาศ
ความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ความรู้ เรื่องไฟฟ้า
การคำนวณค่าไฟฟ้า
เครื่องมือช่าง
Engineering Club Of Koh Samui