หน้าหลัก

คณะกรรมการ

ข่าวสารต่างๆของชมรม

ภาพกิจกรรมชมรม

สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับชมรม

 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารต่างๆของชมรม

ข่าวสาร  
ขอเชิญประชุมใหญ่ ชมรมช่างเกาะสมุย ประจำปี 2560
  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
   
  ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
   
  คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐)
  เอกสารแนบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
  ตัวอย่างการกรองเอกสาร
   

 

 

Engineering Club Of Koh Samui