หน้าหลัก

คณะกรรมการ

ข่าวสารต่างๆของชมรม

ภาพกิจกรรมชมรม

สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับชมรม

 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารต่างๆของชมรม

ข่าวสาร ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
 
  - กำหนดวันลงทะเบียนรับรองความรู้ความสามารถ
  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  วันที่ 20-21 กันยายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น.
  ณ โรงแรม Six Senses Samui
  คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐)
  เอกสารแนบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
  ตัวอย่างการกรองเอกสาร
   

 

 

Engineering Club Of Koh Samui